הלבנת הון
מחפשים ייעוץ?

עורך דין הלבנת הון - מאיה לביא

אי פתיחת חשבון בנק /או סגירת חשבון בשל חשש לעבירה על פי חוק איסור הלבנת הון;
המשרד מתמחה בייצוג הליכים בדיני בנקאות בתחומים כגון: סירוב פתיחת חשבון בנק ללקוח מחשש לעבירה על חוק איסור הלבנת הון ו/או סגירת חשבן בנק בשל חשש לעבירה על פי חוק איסור הלבנת הון.
0 +
פסקי דין
0 +
לקוחות
0 +
תחומי עיסוק
0 +
הסדרי חובות

סירוב לפתוח חשבון בנק;

סעיף 2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981 אוסר על בנק, בין השאר, לסרב סירוב בלתי סביר לפתוח חשבון ללקוח, וזאת כל עוד החשבון ביתרת זכות והלקוח עומד בתנאי ההסכם בינו לבין הבנק בקשר לניהול החשבון. ההלכה קובעת כי בנק אינו רשאי לסרב סתם כך ליתן שירות בנקאי, כולל פתיחת חשבון, אך רשאי הוא לסרב כל עוד הסירוב סביר. יודגש כי חובת הבנק למתן שירות אינה כוללת מתן אשראי. למעשה סרובו של הבנק לפתוח חשבון בנק ללקוח, מונע ממנו שירותי חיוני המהווה אמצעי בסיסי לניהול פעילות פיננסית, על כן כאמור על הבנק להוכיח כי סרובו הינו בגדר סירוב סביר, במיוחד כאשר טענת הבנק כצידוק לסרובו למתן השירות שהוא מחוייב בו הינה חשש לעבירה על פי חוק איסור הלבנת הון. למשרדנו נסיון עשיר בנקיטת הליכים משפטיים מטעם הלקוח כנגד הבנק בערכאות המשפטיות, תוך חיוב הבנק לפתוח ללקוח חשבון בנק בשל סרוב בלתי סביר.

סגירת חשבון בנק באופן חד צדדי מחשש לעבירה על חוק הלבנת הון ו/או מימון טרור;

סעיף 2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) תשמ"א -1981, כוחו יפה אף בעניין בו הבנק באופן חד צדדי מורה על סגירת חשבון בנק של הלקוח . על הבנק במקרה זה הנטל להוכיח כי מדובר בסיבה סבירה המצדיקה את סגירת החשבון שהינה בבחינת פעולה דרסטית וקיצונית שעלולה לגרום נזק כבד ללקוח. הוראת סעיף 2 לחוק הבנקאות כאמור  כוללת הסדר מיוחד המטיל על תאגיד בנקאי חובה סטטוטורית לספק שירותים מסוימים שיוחדו לתאגידים בנקאיים, כאשר בין השירותים הללו נמנית החובה לנהל חשבונות של לקוחות. מכלל הלאו המופיע ברישא של סעיף 2(א) הנ"ל ניתן לשמוע את ההן: תאגיד בנקאי רשאי לסרב ליתן את השירותים המנויים בסעיף ובלבד שמדובר בסירוב סביר. לעניין זה כאמור הן הדין הכללי והן ההסדר החקיקתי המיוחד מתירים לבנק לסגור את חשבון הלקוח לאחר שמצא סיבה סבירה לכך!   למשרדנו ניסיון עשיר בתחום הבנקאות, וזאת בין השאר במסגרת ייצוג נגד בנקים מובילים במשק, בין השאר בתביעות שהגיש המשרד בשם חייבים כנגד בנקים  והן בעניין תביעות כנגד בנקים שהתנהלו בצורה לא סבירה וסירבו לפתוח חשבון בנק עבור לקוחות וללא הצדק ממשי, ו/או סגרו ללקוחות חשבונות הבנק וגרמו לנזקים לבעל החשבון שגילה להפתעתו כי חשבונו נסגר וללא זמן הערכות ומחשש לא סביר להתנהלות בהלבנת הון ו/או בשל חשש לפעילות למימון טרור והכל תוך פגיעה בשמו הטוב של הלקוח. בנסיבות כאלו, למשרדנו הידע והיכולות והניסיון לייצג את הלקוח כנגד הבנק ולמנוע סגירת החשבון ו/או דרישת פתיחת החשבון כנדרש על פי חוק. משרדנו מנהל הליכים משפטיים כנגד מוסדות בנקאיים בכל הערכאות, החל מלשכות ההוצל"פ, בתי משפט השלום, בתי המשפט המחוזיים, ובית המשפט העליון, ובאמתחתו תוצאות מרשימות ביותר, כולל תקדימים משפטיים רבים.   משרדנו מעניק טיפול וייעוץ משפטי ברמה מקצועית גבוהה בכלל הסוגיות המשפטיות הנוגעות לתחום הבנקאות  תוך מתן שירות אישי אדיב.