התנגדות לביצוע שטר

התנגדות לביצוע שטר

התנגדות לביצוע שטר זהו כתב טענות במסגרתו טוען החייב את טענות ההגנה שלו, כנגד שטר או המחאה או שטר בטחון שביצועו נתבקש בלשכת ההוצל"פ, או במקרה בו, נפתחו כנגד החייב בקשות למימוש משכנתא בהוצל"פ בגין נכס מסחרי או פרטי. במקרים שפורטו לעיל, החייב יכול להגיש התנגדות באמצעות תצהיר בו יציג עובדות התומכות בטענותיו בפני בית המשפט, לאחר דיון מקוצר יוחלט אם מתקבלת בקשת התנגדותו ולאחר מכן יחל ההליך המשפטי.

ישנן מגוון טענות אפשריות להתנגדות ביצוע השטר, נציג כאן את הבולטות שבהן:

 כישלון תמורה – המקרה הנפוץ ביותר להתנגדות ביצוע השטר, בו החייב טוען כי אינו קיבל את התמורה עליה שילם בשטר או בהמחאה. לדוגמא: לקוח שילם לבעל מקצוע עבור שיפוץ דירה אך העבודה אינה בוצעה. ישנם מקרים של כישלון תמורה חלקי בו בעל המקצוע ביצע את העבודה באופן חלקי ואז החייב ייאלץ לשלם את מלוא הסכום עבור העבודה ולאחר מכן יצטרך לתבוע את בעל המקצוע על סכום ההפרש של העבודה שאינה בוצעה. החייב יכול לטעון לכישלון תמורה מלא גם במקרים בהם קיבל סחורה פגומה אשר איבדה כל ערך שימושי.

זיוף חתימה – החתימה על שטר או ההמחאה היא זו שמעניקה לה את תקפותה. הלכך, החייב יכול לטעון לזיוף החתימה על השטר על ידי אדם אחר, בדיקה שניתן לבצעה בנקל. תמיד טוב להיעזר בחוות דעת של גרפולוג מומחה לשם חיזוק טענת הזיוף, על אחת כמה וכמה במקרים שעלולים ליצור ספק כלשהו בנוגע לחתימה. במידה ולא קיימת חתימה של החייב על גבי השטר או ההמחאה.

אוחז כשורה – לאחר ביצוע עסקת תשלום באמצעות שטר או שיק בין המשלם לבין המקבל, יכול המקבל (הנפרע) להעביר בהסבה את השיק לצד שלישי כתשלום. הצד השלישי מוכר כאוחז כשורה בשיק במידה והוא קיבל את השיק לפני תום תקופות הפירעון ופעל בתום לב ללא ידיעה על פגם כלשהו בשיק. במידה והצד השלישי אינו יוכר כאוחז כשורה, אזי החייב רשאי לתבוע אותו בגין כישלון תמורה מלא. במקרים של משכנתא על מקרקעין המיועדים לדירת מגורים, בו שטר המשכנתא הוגש לביצוע בטרם 6 חודשים מהיווצרותו של החוב.

הגשת בקשת ההתנגדות

את הבקשה יש להגיע ללשכת ההוצל"פ, בה הגיש הזוכה את הבקשה לביצוע השטר, באמצעות טופס בקשות חייב (מס' 839). יש להגיש את בקשת ההתנגדות תוך 30 יום מאז פתיחת תיק התביעה בהוצל"פ. במידה וההגשה הוגשה באיחור יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות תוך שעל החייב לפרט טעמים מיוחדים לסיבת האיחור וכן לצרף בקשה לעיכוב הליכים.

עם הגשת בקשת ההתנגדות לביצוע שטר ראש ההוצאה לפועל יורה לעכב את ביצוע השטר והליכי ההוצל"פ עד להכרעה בהתנגדות , ויעביר את טופס בקשת ההתנגדות והמסמכים הנלווים לטיפול בית המשפט שיקבע אם לאפשר לחייב אפשרות להתגונן.

לייעוץ חינם השאירו פרטים ואחד מנציגנו ישמחו לחזור אליכם
תוכן עיניינים
שתף מידע זה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
תחומי עיסוק
דילוג לתוכן